Sex RandkiSex Randki

Regulamin

Postanowienia ogólne

Serwis dostępny jest tylko i wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Meegusto.pl, zakres odpowiedzialności właścicieli i autorów serwisu oraz wszelkie inne informacje związane z funkcjonowaniem witryny.

Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zna treść Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowienia.

Użytkownik zgadza się na przechowywanie przez Serwis na jego komputerze plików cookie, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą żadnych danych osobowych. Więcej informacji o plikach cookie w polityce prywatności.

Warunki techniczne świadczenia usług

Do korzystania z serwisu wymagany jest urządzenie posiadające dostęp do internetu oraz przeglądarka internetowa.

W przypadku niektórych części serwisu, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz plików cookies.

Prawa własności intelektualnej

Majątkowe prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie Meegusto.pl należą do Autorów serwisu.

Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą autorów serwisu.

Użytkownicy serwisu Meegusto.pl są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania

Zakres odpowiedzialności właścicieli serwisu

Wszystkie informacje prezentowane w Serwisie Meegusto.pl są prywatnymi opiniami ich Autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Wszystkie treści zawarte w Serwisie Meegusto.pl mają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Autorzy Serwisu dokładają wszelkich starań, aby prezentowane informacje były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Nie mogą jednak tego w pełni zagwarantować, m.in. ze względu na dużą dynamikę zmian na rynkach finansowych. W związku z tym, wszelkie decyzje inwestycyjne oraz oszczędnościowe podjęte na podstawie zawartych w Serwisie informacji podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Autorzy zastrzegają, że korzystanie z serwisu możliwe jest wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez użytkowników z powodu przerwy w dostępie użytkowników do Strony, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez użytkowników.

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.03.2020 r.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Autor serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

Zmiany Regulaminu będą udostępniane pod adresem www.Meegusto.pl/regulamin

Korzystanie przez użytkownika z Serwisu Meegusto.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.

Secured By miniOrange